Medisch Orthomanueel Centrum Maasbracht
 
Hoofd Menu
· Start
· MOCM
· Nieuws
· Orthomanuele therapie
· Veel gestelde vragen

         Vergoeding en kosten
Registratie artsen
Gebruik van pijnstillers
Betekenis van röntgenfoto's
Wat is Orthomanuele Geneeskunde
Welke klachten zijn met Orthomanuele Geneeskunde te behandelen
Is een Orthomanueel arts beter dan andere artsen
Doet een Orthomanuele behandeling pijn
Wanneer verbeteren de klachten
Wat zijn de risico's van Orthomanuele behandling
Is Orthomanuele Geneeskunde een alternatieve geneeswijze
Waarom kiezen mensen voor Orthomanuele Geneeskunde
Is RSI met Orthomanuele Geneeskunde te behandelen
Is een whiplash met Orthomanuele Geneeskunde te behandelen
· Downloads
· Zorgverzekeraars
· Routebeschrijving
· Afspraak maken

 

Veelgestelde vragen


Vraag: Wat vergoedt mijn ziektekostenverzekeraar?

Antwoord: De meeste ziekenfondsen en particuliere verzekeraars vergoeden orthomanuele geneeskunde geheel of gedeeltelijk.

De meeste ziekenfondsen en particuliere verzekeraars vergoeden orthomanuele geneeskunde geheel of gedeeltelijk. Er zijn onderling echter grote verschillen.

Het is raadzaam voor het maken van een afspraak contact op te nemen met uw ziektekostenverzekeraar. Een enkele verzekeraar of ziekenfonds verlangt een verwijsbrief van de huisarts.
U kunt ook in uw ziektekostenpolis kijken onder "aanvullende verzekering".

Artsen die Orthomanuele Geneeskunde beoefenen, staan ingeschreven in het register van de Federatie NVOMG, NRMG en ROMG. Op grond van dit laatste register vinden over het algemeen de vergoedingen plaats. De ziektekostenverzekeraars gebruiken de volgende omschrijvingen:

  • NRMG
  • NVAMG
  • NVOMG
  • ROMG
  • manuele geneeskunde
  • orthomanuele geneeskunde
  • orthomanipulatie
  • alternatieve geneeskunde


Kijk voor meer informatie over vergoedingen hier.

Naar boven

Vraag: Zijn orthomanuele artsen geregistreerd?

Antwoord: Het officiële Register OrthoManuele Geneeskunde (ROMG) is in een aparte stichting ondergebracht.

Het volledige overzicht van alle geregistreerde artsen is op te vragen bij:

Secretariaat ROMG
p/a Stichting Beheer Artsenregisters
Nederlands Register voor Manuele Geneeskunde
Postbus 12063
3501 AB Utrecht

mail : secretariaat@romg.nl
tel : (030) - 68 68 778
fax : (030) - 68 68 779

Naar boven

Vraag: Wat vindt u van het gebruik van pijnstillers bij lage rugklachten?

Antwoord: Het nut van pijnstillers bij de behandeling van lage rugklachten is omstreden. Dat wil zeggen: er is vaak bij wetenschappelijk onderzoek gevonden dat ze niet helpen. Toch kunt u ze proberen, en als ze effect hebben, dan kunt u ze met beleid gaan toepassen. Bijvoorbeeld voor het slapen gaan om van een ongestoorde nachtrust te genieten. Bij langdurig gebruik van medicijnen is overleg met uw huisarts aan te raden.


Naar boven

Vraag: Onlangs is in het ziekenhuis een röntgenfoto van mijn rug gemaakt in verband met rug- en beenklachten. Daarop is uitgebreide slijtage gevonden. Kunt u nog iets voor mij doen?

Antwoord: Dat hangt niet af van wat er aan slijtage op de foto te zien is, maar van het onderzoek dat in de Praktijk wordt gedaan. Het is een misverstand dat afwijkingen op röntgenfoto's voor klachten zorgen. Dat is waarschijnlijk bij een minderheid van de mensen wel het geval, maar meestal niet. Als voorbeeld hiervan kan je vaststellen dat slijtage en de ernst hiervan toeneemt met de leeftijd. Dat is op röntgenfoto's goed vast te stellen. Maar de groep mensen met relatief de meeste rugklachten zit in de leeftijdscategorie van 25-55 jaar. Niemand kan aan de hand van röntgenfoto's voorspellen wie hier (rug)klachten van heeft. Omgekeerd: niemand kan voorspellen of er afwijkingen op röntgenfoto's te zien zijn (laat staan welke) bij iemand met (rug)klachten.


Naar boven

Vraag: Wat is Orthomanuele Geneeskunde precies?

Antwoord: Orthomanuele Geneeskunde is een methode om klachten van het houdings- en bewegingsapparaat (botten, spieren, pezen, gewrichten, banden) te behandelen. Uitgangspunt hierbij is dat iedereen in functie symmetrisch beweegt, maar dat dit in de loop van het leven verstoord kan raken. Als dit tot klachten leidt, dan zal de Orthomanueel arts proberen deze verstoring op te heffen door middel van korte, gerichte, maar beheerste manipulatie van de botjes van de wervelkolom, bekken, armen, of benen.


Naar boven

Vraag: Met welke klachten kun je terecht bij een Orthomanueel arts?

Antwoord: In de eerste plaats klachten van de rug, nek, hoofd, armen, benen (pijn, stijfheid, bewegingsbeperking). Maar er worden ook mensen behandeld met andere klachten zoals buikklachten, borstpijn, ademhalingsproblemen. De laatste klachten blijken namelijk ook te kunnen ontstaan uit 'scheefstaande' botjes. Bijvoorbeeld: als iemand een sterk gebogen rug heeft, dan worden de organen in de buik samengedrukt waardoor ze minder goed werken.


Naar boven

Vraag: Waarom is het beter om naar een Orthomanueel arts te gaan dan naar een andere arts? Wat zijn de voordelen?

Antwoord: Een Orthomanueel arts is een specialist van het houdings- en bewegingsapparaat. Dus iedereen met klachten daarvan kan naar zo'n arts gaan. De voordelen zijn: bewezen is dat het een effectieve methode is. Het heeft weinig nare bijeffecten, het heeft weinig behandelingen nodig. De techniek van onderzoek en behandeling is gestandaardiseerd (dat wil zeggen dat precies afgesproken is hoe afwijkingen worden gevonden, en hoe ze behandeld moeten worden), eenvoudig en controleerbaar.

Maar, dit zou een te mooie voorstelling van zaken zijn, er is ook nog een andere kant. De Orthomanuele arts is namelijk geen specialist maar een superspecialist van het houdings- en bewegingsapparaat. Dat betekent dat hij zich gespecialiseerd heeft op een bepaalde manier: hij is gespecialiseerd in het herkennen van fouten in de stand van het houdings- en bewegingsapparaat: vorm, en de stand van de botjes ten opzichte van elkaar. Maar hij kijkt ook naar de beweeglijkheid. Nu hebben vorm en beweeglijkheid veel met elkaar te maken (een rond wiel rolt gemakkelijker dan een vierkant wiel). En in de Orthomanuele praktijk blijkt ook dat het verbeteren van de vorm vaak voldoende is om ook de beweeglijkheid te verbeteren. Maar niet altijd! Dat is de reden dat sommige Orthomanueel artsen ook manuele geneeskunde gestudeerd hebben. In de manuele geneeskunde wordt namelijk onderzocht en behandeld op de beweeglijkheid, er wordt echter niet gelet op de vorm en stand van de botjes. De Orthomanuele Geneeskunde en de manuele geneeskunde vullen elkaar dus aan, en het is jammer dat er zo weinig artsen zijn die beide methodes goed beheersen. Dhr. de Bot is gespecialiseerd in de manuele en orthomanuele geneeswijze.


Naar boven

Vraag: Wat voel je tijdens de behandeling? Doet het pijn?

Antwoord: Je voelt tijdens de behandeling niet zoveel. Er wordt niet hard gerukt, geduwd of getrokken aan de mensen. Het kan pijnlijk zijn op plaatsen waar al veel pijn zit. Soms is er pijnlijkheid elders, en vaak is daar wat aan de hand. Tenslotte zal je bij de behandeling voorzichtig moeten zijn bij oude mensen, angstige mensen, en mensen met klachten ten gevolge van een verkeersongeval.


Naar boven

Vraag: Wanneer verbeteren de klachten? Hoeveel behandelingen zijn gemiddeld nodig? Hoe lang duurt een behandeling?

Antwoord: Behandelingen duren ongeveer een half uur. Er zijn 3 tot 8 behandelingen nodig. Klachten kunnen vanaf de eerste behandeling verbeteren. Of de klachten blijvend verbeteren is pas 4-12 weken (afhankelijk van de klacht en omstandigheden) na de laatste behandeling vast te stellen.


Naar boven

Vraag: Zijn er ook risico's aan Orthomanuele behandeling?

Antwoord: De risico's zijn: extra klachten die niet binnen een week verbeteren (komt een enkele keer voor), en geen verbetering van de klachten ondanks de investering van tijd, energie, en financiën. Aan de andere kant zullen een aantal van deze mensen uiteindelijk sneller doorverwezen worden naar de huisarts, wanneer de Orthomanueel arts tijdens de behandeling inschat, dat er onvoldoende resultaat zal worden bereikt.


Naar boven

Vraag: Is Orthomanuele Geneeskunde een alternatieve geneeswijze?

Antwoord: De Orthomanuele Geneeskunde is een alternatieve geneeswijze. Dat heeft verschillende oorzaken. In de eerste plaats zijn er in het verleden geen initiatieven ondernomen om regulier te worden: de praktijken lopen toch wel goed. In de tweede plaats is het een vrij jonge geneeswijze. Pas rond 1965 was het een volwassen methode. In de derde plaats wordt de Orthomanuele Geneeskunde onder de manuele geneeskunde geschaard, en de manuele geneeskunde is een alternatieve geneeswijze: dat is nu eenmaal zo gegroeid in het verleden. En in de reguliere geneeskunde bestaat een grote weerstand om methodes uit de alternatieve wereld toe te laten, hetgeen niets zegt over de effectiviteit van de reguliere en alternatieve geneeswijze.


Naar boven

Vraag: Waarom kiezen mensen voor een Orthomanueel arts?

Antwoord: Mensen kiezen voor ons omdat ze goede ervaringen hebben (zelf of via kennissen), of omdat ze verwezen worden door huisarts of specialist.


Naar boven

Vraag: Is RSI met Orthomanuele Geneeskunde te behandelen?

Antwoord: RSI (repetitive strain injury) is een probleem dat gezien kan worden vanuit de verstoring van de balans belasting-herstel van het betreffende weefsel. Je zou ook van een zekere materiaalmoeheid kunnen spreken, waarbij er te veel belasting is, en naar verhouding te weinig herstel. De klachten kunnen dus in diverse weefsels of organen spelen bijvoorbeeld de duim bij fervente computeraars, de knie bij stratenmakers, de rug bij slechte houding. RSI is dus alleen maar een moderne naam voor een al lang bestaand probleem: overbelasting. De oorzaken kunnen divers zijn: de techniek van de handelingen die worden uitgevoerd, de ergonomie (verkeerde stoel), slechte houding (bij het zitten of tillen), of stoornissen in stand of beweeglijkheid van de gewrichten. Als dat laatste het geval is kan Orthomanuele Geneeskunde goed helpen.


Naar boven

Vraag: Is een whiplash met Orthomanuele Geneeskunde te behandelen?

Antwoord: Bij een kopstaartbotsing maakt het lichaam een voorachterwaartse versnelling met het hoofd-nek ten opzichte van de borstkast, die door de gordel met de rugleuning wordt gefixeerd. Soms krijgen de mensen na een dergelijk ongeval psychische en lichamelijke klachten. De lichamelijke klachten in de vorm van pijn in de nek, schouders, tussen de schouderbladen en hoofdpijn zijn vaak goed te behandelen. De psychische klachten zijn met deze therapie niet te behandelen.


Naar boven

Website MOCM  All logos and trademarks in this site are property of their respective owner, all the rest © 2009 by Medisch Orthomanueel Centrum Maasbracht