Naamsverandering van het vak

Per 1.1.17 is de naam van het vak veranderd van ‘OrthoManueel’ naar ‘Musculoskeletaal’. Dit is gedaan om aansluiting te vinden bij het Engelstalig vakgebied. ‘Musculoskeletal Medicine’ is al jarenlang een internationaal bekend begrip in de Engelstalige literatuur.


Een andere aanpak van nek- en rugklachten

Nummer1

Orthomanuele geneeskunde is volgens de artsen van Medisch Orthomanueel Centrum Maasbracht (MOCM) in veel gevallen de laatste hoop voor mensen met acute en chronische rug-, nek- en/of hoofdpijnklachten. ‘Bij deze mensen is veelal, ondanks allerlei onderzoeken, niets gevonden en dus blijven ze met klachten rondlopen, of erger: dreigen buiten het arbeidsproces te vallen. En dat terwijl het misschien niet nodig is.’
Voor het hele artikel, klik hier


MOCM

Maas- en Roerpost

In Maasbracht is een nieuwe praktijk voor orthomanuele geneeskunde gevestigd. De orthomanuele geneeskunde is een behandelwijze voor klachten van het bewegingsapparaat. De methode is een goede behandelwijze voor mensen, die steeds terugkerende of chronische pijnklachten van nek, lage rug, hoofdpijn of andere gedeeltes van de rug hebben. Maar ook uitstralende pijn naar een arm of een been kan zijn oorzaak in de wervelkolom vinden. Vaak zijn de klachten ontstaan na een val of een verkeerde draai- of tilbeweging.

Menige patiënt met chronische pijnklachten krijgt vaak te horen, dat deze klachten worden veroorzaakt door slijtage of door een beenlengteverschil.

Bij nader onderzoek blijkt dat er dan sprake van bekkenscheefstand te zijn. Deze bekkenscheefstand kan spanningen in de gehele rug veroorzaken en de oorzaak van de klachten zijn. Een vergelijking is te maken met het fundament van een huis, is dit verzakt dan kan dit leiden tot spanningen in het gehele huis met als gevolg scheuren tot aan het dak. Bij een bekkenscheefstand is dit ook het geval.

In een wervelkolom leidt een scheefstand van het bekken tot extra spanningen in de rug- en nekspieren. Bij gebruik van deze spieren kan dit tot pijnklachten in de gehele rug leiden. Daarom wordt in de Orthomanuele geneeskunde de wervelkolom als een keten van het achterhoofd tot aan de stuit beschouwd en dienovereenkomstig ook als keten gelijkmatig behandeld. Wanneer de klachten voor behandeling in aanmerking komen, dan zijn meestal 3 tot maximaal 8 behandelingen nodig. Voorafgaand aan de orthomanuele behandeling heeft de patiënt vaak geruime tijd verminderde spieractiviteit ondergaan. Soms is de patiënt zelfs gedwongen met sporten te stoppen of is niet in staat op zijn dagelijkse werkzaamheden te verrichten.

Na de Orthomanuele behandeling is het aansterken van de spieren door middel van oefeningen of hervatten van de sportactiviteit met gepaste begeleiding noodzakelijk.

Meestal wordt na drie maanden een controle afspraak gemaakt. Het onderzoek en de behandeling wordt alleen door artsen verricht. Deze hebben een vervolgspecialisatie gevolgd in de vorm van een 3-jarige opleiding in de manuele en orthomanuele geneeskunde.

Er wordt alleen behandeld na telefonische afspraak.

Rob Jagt


Manuele geneeskunde

Algemeen Dagblad dd 21-2-2004

Op 27-jarige leeftijd werd ik geschept door een auto en op het wegdek gesmakt. Met als gevolg: schedelbasisfractuur, beschadigde nekwervels en een gescheurde nier. Jaren volgden van fysiotherapie tegen de rugpijn, maar niets hielp. Tot ik in aanraking kwam met manuele geneeskunde. De arts constateerde dat van de 32 wervels er 11 scheef stonden. Na vijf behandelingen was ik pijnvrij en dat is zo gebleven.

N. Schepen-Gilbau, Hilversum