Veel gestelde vragen

Klik op de vraag om het antwoord te bekijken.

De meeste ziekenfondsen en particuliere verzekeraars vergoeden orthomanuele geneeskunde geheel of gedeeltelijk. De meeste ziekenfondsen en particuliere verzekeraars vergoeden orthomanuele geneeskunde geheel of gedeeltelijk. Er zijn onderling echter grote verschillen. Het is raadzaam voor het maken van een afspraak contact op te nemen met uw ziektekostenverzekeraar. Een enkele verzekeraar of ziekenfonds verlangt een verwijsbrief van de huisarts. U kunt ook in uw ziektekostenpolis kijken onder “aanvullende verzekering”. Artsen die Orthomanuele Geneeskunde beoefenen, staan ingeschreven in het register van de Federatie NVOMG, NRMG en RAMG. Op grond van dit laatste register vinden over het algemeen de vergoedingen plaats. De ziektekostenverzekeraars gebruiken de volgende omschrijvingen:
  • NRMG
  • NVAMG
  • NVOMG
  • RAMG
  • manuele geneeskunde
  • orthomanuele geneeskunde
  • orthomanipulatie
  • alternatieve geneeskunde
Kijk voor meer informatie over vergoedingen hier.
De artsen zijn geregistreerd in het officieel register Artsen Musculoskeletale Geneeskunde (RAMG). Dit is een aparte stichting. meer informatie over deze stichtig is hier te vinden.
Het nut van pijnstillers bij de behandeling van lage rugklachten is omstreden. Dat wil zeggen: er is vaak bij wetenschappelijk onderzoek gevonden dat ze niet helpen. Toch kunt u ze proberen, en als ze effect hebben, dan kunt u ze met beleid gaan toepassen. Bijvoorbeeld voor het slapen gaan om van een ongestoorde nachtrust te genieten. Bij langdurig gebruik van medicijnen is overleg met uw huisarts aan te raden.
Klachten van de rug, nek, armen, benen (pijn, stijfheid, bewegingsbeperking) die met name gerelateerd zijn aan ongelukken / ongevallen uit het (recente) verleden. Immers, de spieren trekken door onverwachte bewegingen aan de wervels, die op hun beurt uit hun verband kunnen raken. Omdat vele klachten aan elkaar gerelateerd zijn (ketenproblematiek) is dat met name het werkterrein van de arts Musculoskeletale Geneeskunde.
Musculoskeletale Geneeskunde is een methode om klachten van het houdings- en bewegingsapparaat (botten, spieren, pezen, gewrichten, banden) te behandelen. Uitgangspunt hierbij is dat iedereen in functie symmetrisch beweegt, maar dat dit in de loop van het leven verstoord kan raken. Als dit tot klachten leidt, dan zal de Musculoskeletaal arts proberen deze verstoring op te heffen door middel van korte, gerichte, maar beheerste manipulatie van de botjes van de wervelkolom, bekken, armen, of benen.
RSI (repetitive strain injury) is een probleem dat gezien kan worden vanuit de verstoring van de balans belasting-herstel van het betreffende weefsel. Je zou ook van een zekere materiaalmoeheid kunnen spreken, waarbij er te veel belasting is, en naar verhouding te weinig herstel. De klachten kunnen dus in diverse weefsels of organen spelen bijvoorbeeld de duim bij fervente computeraars, de knie bij stratenmakers, de rug bij slechte houding. RSI is dus alleen maar een moderne naam voor een al lang bestaand probleem: overbelasting. De oorzaken kunnen divers zijn: de techniek van de handelingen die worden uitgevoerd, de ergonomie (verkeerde stoel), slechte houding (bij het zitten of tillen), of stoornissen in stand of beweeglijkheid van de gewrichten. Als dat laatste het geval is kan Musculoskeletale Geneeskunde goed helpen.
Bij een kopstaartbotsing maakt het lichaam een voorachterwaartse versnelling met het hoofd-nek ten opzichte van de borstkast, die door de gordel met de rugleuning wordt gefixeerd. Soms krijgen de mensen na een dergelijk ongeval psychische en lichamelijke klachten. De lichamelijke klachten in de vorm van pijn in de nek, schouders, tussen de schouderbladen en hoofdpijn zijn vaak goed te behandelen. De psychische klachten zijn met deze therapie niet te behandelen.
Dat hangt niet af van wat er aan slijtage op de foto te zien is, maar van het onderzoek dat in de Praktijk wordt gedaan. Het is een misverstand dat afwijkingen op röntgenfoto’s voor klachten zorgen. Dat is waarschijnlijk bij een minderheid van de mensen wel het geval, maar meestal niet. Als voorbeeld hiervan kan je vaststellen dat slijtage en de ernst hiervan toeneemt met de leeftijd. Dat is op röntgenfoto’s goed vast te stellen. Maar de groep mensen met relatief de meeste rugklachten zit in de leeftijdscategorie van 25-55 jaar. Niemand kan aan de hand van röntgenfoto’s voorspellen wie hier (rug)klachten van heeft. Omgekeerd: niemand kan voorspellen of er afwijkingen op röntgenfoto’s te zien zijn (laat staan welke) bij iemand met (rug)klachten.
Mensen kiezen voor ons omdat ze goede ervaringen hebben (zelf of via kennissen), of omdat ze verwezen worden door huisarts of specialist
Een Musculoskeletaal arts is een specialist van het houdings- en bewegingsapparaat. Dus iedereen met klachten daarvan kan naar zo’n arts gaan. De voordelen zijn: bewezen is dat het een effectieve methode is. Het heeft weinig nare bijeffecten, het heeft weinig behandelingen nodig. De techniek van onderzoek en behandeling is gestandaardiseerd (dat wil zeggen dat precies afgesproken is hoe afwijkingen worden gevonden, en hoe ze behandeld moeten worden), eenvoudig en controleerbaar. Maar, dit zou een te mooie voorstelling van zaken zijn, er is ook nog een andere kant. De Musculoskeletale arts is namelijk geen specialist maar een superspecialist van het houdings- en bewegingsapparaat. Dat betekent dat hij zich gespecialiseerd heeft op een bepaalde manier: hij is gespecialiseerd in het herkennen van fouten in de stand van het houdings- en bewegingsapparaat: vorm en de stand van de wervels en gewrichten ten opzichte van elkaar. Maar hij kijkt ook naar de beweeglijkheid en functiestoornissen. Nu hebben vorm en beweeglijkheid veel met elkaar te maken (een rond wiel rolt gemakkelijker dan een vierkant wiel).
Er is een duidelijk onderscheid tussen MSK-artsen en manueel therapeuten met een achtergrond als fysiotherapeut, ook al kunnen sommige technieken overeen komen. De MSK-arts beschikt over meer kennis en meer behandelmogelijkheden, waardoor hij effectiever kan zijn. Door opleiding en bevoegdheid is de MSK-arts in de positie om een diagnose te stellen. De MSK-arts kan indicaties en contra-indicaties goed overzien en is daarin eindverantwoordelijk. Als volledig bevoegd arts met specialistische kennis en ervaring kan hij op voet van gelijkheid overleggen met collega-artsen en specialisten.
Je voelt tijdens de behandeling niet zoveel. Er wordt niet hard gerukt, geduwd of getrokken aan de mensen. Het kan pijnlijk zijn op plaatsen waar al veel pijn zit. Soms is er pijnlijkheid elders, en vaak is daar wat aan de hand. De reacties na een behandeling kunnen 4 tot 14 dagen duren.
De eerste behandeling duurt tussen de 45 en 60 minuten. Vervolg behandelingen duren korter. Er zijn 2 tot 8 behandelingen nodig. Klachten kunnen vanaf de eerste behandeling verbeteren. Of de klachten blijvend verbeteren is pas 4-12 weken (afhankelijk van de klacht en omstandigheden) na de laatste behandeling vast te stellen.
Dat hangt in de eerste plaats af wat u dagelijks verlangt van uw rug. De houding en het spierstelsel zullen de wervelkolom in balans houden. Een correcte houding is daarbij van essentieel belang. In de tweede plaats moeten de spieren van de romp en de beenspieren voldoende sterk zijn. De arts kan u hierover uitgebreid adviseren.
De risico’s zijn: extra klachten die niet binnen een week verbeteren (komt een enkele keer voor), en geen verbetering van de klachten ondanks de investering van tijd, energie, en financiën. Aan de andere kant zullen een aantal van deze mensen uiteindelijk sneller doorverwezen worden naar de huisarts, wanneer de Musculoskeletaal arts tijdens de behandeling inschat, dat er onvoldoende resultaat zal worden bereikt.
De Musculoskeletale Geneeskunde is een alternatieve geneeswijze. Dat heeft verschillende oorzaken. In de eerste plaats zijn er in het verleden geen initiatieven ondernomen om regulier te worden: de praktijken lopen toch wel goed. In de tweede plaats is het een vrij jonge geneeswijze. Pas rond 1965 was het een volwassen methode. In de derde plaats wordt de Musculoskeletale Geneeskunde onder de manuele geneeskunde geschaard, en de manuele geneeskunde is een alternatieve geneeswijze: dat is nu eenmaal zo gegroeid in het verleden. En in de reguliere geneeskunde bestaat een grote weerstand om methodes uit de alternatieve wereld toe te laten, hetgeen niets zegt over de effectiviteit van de reguliere en alternatieve geneeswijze.
Veel hangt af van wat de arts bij zijn onderzoek zal vinden. Na een gericht gesprek zal de arts kunnen beoordelen in welke mate zijn behandeling kan bijdragen tot een succesvol herstel van de klachten van de patiënt.