Orthomanuele geneeskunde

Algemeen

De informatie in dit hoofdstuk is geschreven voor de patiënt. De belangrijkste aspecten van de Orthomanuele Geneeskunde komen aan bod. Bovendien is er een gedeelte opgenomen met veel gestelde vragen met antwoorden. Mochten er onduidelijkheden zijn of mist u iets, laat het ons weten, zodat wij de site kunnen verbeteren.

In 2017 is de naam van het vak veranderd van ‘OrthoManueel’ naar ‘Musculoskeletaal’. Dit is gedaan om aansluiting te vinden bij het Engelstalig vakgebied

Wat is Musculoskeletale Geneeskunde?

Musculoskeletale Geneeskunde (MSK) is een relatief jong, medisch vakgebied dat zich richt op het analyseren en behandelen van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat (musculoskeletaal). De MSK-Geneeskunde integreert daarbij de kennis vanuit de diverse vakgebieden die zich als afzonderlijke specialismen bezig houden met het houdings- en bewegingsapparaat.

 

Met welke klachten kunt u bij de MSK-arts terecht?

Veel aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat gaan gepaard met reacties zoals pijn en belemmeringen. De oorzaak hiervan zit vaak op een andere plaats dan de pijn, waardoor het buiten het aandachtsgebied van het desbetreffende specialisme valt en dus niet altijd geduid wordt. De MSK-Geneeskunde brengt vanuit haar brede achtergrond de reacties in kaart om te komen tot de beste behandelmethode om de klachten te verminderen.

Voorbeelden van klachten waarmee u terecht kunt bij de MSK-arts:

  • Pijn aan spieren en gewrichten: rug- nek en schouderklachten, ribklachten, enkel- en voetklachten, bekkenklachten, hand- en polsklachten, lies- en hamstringklachten, achillespeesklachten.
  • Klachten na een ongeval: nekklachten/whiplash na een auto-ongeval, lage rugklachten.
  • Pijnklachten na een herniaoperatie.
  • Vage pijnen of tintelingen in armen, benen, borst of hoofd, hoofdpijn, migraine, duizeligheid, hartkloppingen, onbegrepen buikpijn, pijn op de borst of tussen de ribben.

Soms is de oorzaak van pijn makkelijk te herleiden: een verkeersongeluk, vertilling, verdraaiing of ongelukkige val kunnen zorgen voor een stand- of bewegingsafwijking van de ruggenwervels. Maar de pijn kan ook het gevolg zijn van ontstekingen of langdurige overbelasting door bijvoorbeeld een verkeerde sta- of zithouding of een slecht matras.

 

Werkwijze & behandeling

Het onderzoek
Tijdens het eerste consult verricht de arts een nauwkeurig lichamelijk onderzoek. Daarbij wordt in het bijzonder gezocht naar een verwringing in het bekken of een asymmetrische (scheve) stand van de wervelkolom. Een asymmetrie in de positie van de wervels ten opzichte van elkaar wordt een standafwijking genoemd. Zo’n standafwijking kan veroorzaakt worden door een ongeval, vertillen, verstappen, een verkeerde houding, enzovoort. Hierdoor functioneert de wervelkolom minder goed en kan bijvoorbeeld het zenuwstelsel ter hoogte van de scheve wervel worden geprikkeld. Allerlei klachten kunnen daarvan het gevolg zijn: niet alleen klachten van het bewegingsapparaat, maar ook van inwendige organen.


De behandeling

Na het lichamelijk onderzoek stelt de arts een behandelplan op. De behandeling heeft tot doel de functiestoornissen en standafwijkingen op te heffen. De oorspronkelijke functie van de wervelkolom kan zich dan herstellen.
Met behulp van een aantal behandelkussens wordt de patiënt in een zodanige houding gelegd, dat de arts de scheefstaande wervels weer in de juiste positie kan brengen. Dit doet hij door druk uit te oefenen op de betreffende wervel.

Niet alle wervels kunnen in één consult gecorrigeerd worden. Meestal zijn meer behandelingen nodig, waarbij de arts steeds voortbouwt op wat daarvóór is bereikt. Het aantal consulten verschilt per patiënt en hangt af van de uitgebreidheid en de aard van de afwijkingen.
Gemiddeld zijn vijf tot zes behandelingen voldoende. De patiënt komt meestal één maal per drie weken terug.

Reactie
Het kan zijn, dat de behandeling reacties veroorzaakt in het lichaam, zoals vermoeidheid of hoofdpijn. Meestal gaan deze klachten vanzelf over. Bij extreme reacties, raden wij u aan contact op te nemen met de behandelend arts of uw huisarts.


Foto’s

Hieronder staan een aantal foto’s waar drs. de Bot een patiënt onderzoekt.

 

Samenwerking

Na afloop van de behandeling wordt een ontslagbericht gestuurd aan uw huisarts en/of de verwijzend specialist. Soms verwijst de MSK-arts door naar bijvoorbeeld een specialist in een ziekenhuis voor verder onderzoek of behandelingen (operatie). Ook verwijst de MSK-arts regelmatig voor aanvullende oefentherapie door naar bijvoorbeeld een fysiotherapeut.